Przejdź do treści

Szkoła w Czarnym Borze otrzymała Patrona Józefa Pawlika.

Józef Pawlik Patronem Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

W atmosferze pełnej patosu, wzruszeń i podniosłych chwil przebiegła uroczystość nadania Gminnemu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Czarnym Borze imienia Józefa Pawlika. Najważniejsze wydarzenie w historii funkcjonowania placówki poprzedzone było wielomiesięczną procedurą i przygotowaniami, w które zaangażowała się nie tylko społeczność szkolna, ale także wielu mieszkańców gminy. Pasja, determinacja i chęć szkolenia młodzieży stała się dla Józefa Pawlika sensem życia. Sportowe osiągnięcia wychowankowie gminnych klubów zawdzięczają w dużej mierze właśnie jemu, a pokłosiem jego wspaniałej działalności są świetne wyniki jakie kolejne pokolenia czarnoborskich sportowców odnotowują na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. To on w młodych ludziach, jak nikt inny, umiał zaszczepić chęć sportowej rywalizacji w duchu zasady fair-play. Dlatego wybór Józefa Pawlika na Patrona GZSz-P uważam za w pełni uzasadniony – mówi Adam Górecki, wójt gminy.

Przepiękna uroczystość zgromadziła na hali GZSz-P władze gminy i grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości, a wśród nich m.in. Dolnośląską Kurator Oświaty, Parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji oświatowych, radnych gminy, czarnoborskich Olimpijczyków oraz uczniów szkoły, zarówno tych aktualnych jak i tych, którzy już dawno opuścili mury placówki. Na tą wspaniałą uroczystość zaproszono tez Edwarda Dudka. To jego przed 42 laty na Ziemię Wałbrzyską z Żywiecczyzny sprowadził "Wujek" Józef Pawlik, do Górnika Wałbrzych wówczas w latach 70 czołowego polskiego narciarza, by pod koniec tych lat pracował jako nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Czarnym Borze. Uwczesny budynek szkoły znajdował się w starej wysłużonej placówce przy ul. Wesołej, a sala gimnastyczna sąsiadowała z zabytkowym budynkiem, gdzie już w 1780 r, była Karczma Kamienna. Dudek otrzymywał od Pawlika, młodych adeptów narciarstwa, których szkolił na późniejszych mistrzów do Górnika Wałbrzych. Wuroczystościach zwiazanych nadanie imienia szkole uczestniczył też Mistrz Świata z Lahti 1978 r. Józef Łuszczek, kolega Dudka z kadry narciaeskiej. Na uroczystość przybył Stanisław Ciara, wybitna postać w swiatku narciarskim, który to z Pawlikiem robił podwaliny pod narciarstwo Dolnego Sląska.

Józef Pawlik urodził się 6.02.1925 r. na Słowacji. W roku 1947 przyjechał do Wałbrzycha i od razu zaangażował się w ruch sportowy, początkowo jako zawodnik, a później jako szkoleniowiec. Karierę zawodniczą zakończył w 1956 roku i poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej. Pracował w szkołach m.in. w Witkowie., gdzie prowadził zajęcia jako nauczyciel w-f i trener. W czasie swojej pracy trenerskiej wychował wielu reprezentantów Polski, wśród nich znaleźli się także mieszkańcy gminy Czarny Bór m.in. Jan Wojtas, Zbigniew Filip, Daniel Puchalski. Józef Pawlik był wielokrotnie doceniany za swoją pracę trenerską – otrzymał m.in. Krzyż Zasługi i Medal za Zasługi dla Sportu, a w 2000 roku został wybrany trenerem 50-lecia. Zmarł w 2001 roku, do ostatnich chwil szkoląc dzieci i młodzież. Jeden z dystansów ,,Biegu Gwarków” rozgrywany jest jako Memoriał Józefa Pawlika. Na cześć wspaniałego trenera na stadionie sportowym w Czarnym Borze usytuowano tablicę upamiętniającą jego wkład w osiągnięcia sportowe wychowanków.

Filipy Dudek i Łuszczek