Przepisy NW

EUROPACUP-BESKIDY–MARATON 2015.
w dniu 7 listopada 2015 r.
Do uczestników mistrzostw Polski w Maratonie Górskim Nordic Walking i VII Rajdu Nordic Walking zawody organizowane są przy otwartym ruchu drogowym.
Bieg EUROPACUP-BESKIDY–MARATON 2015 od godziny 8.00 do godziny 15.50 organizowany jest przy ograniczonym ruchu drogowym oraz jest zabezpieczony przez organizatorów. Po godzinie 15.50 – będącej godziną zakończenia sportowej części wydarzenia – bieg odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym bez zabezpieczeń.
UWAGA! Zabrania się pozostawiania samochodów w miejscach nie wskazanych przez organizatora, w szczególności przy drodze powiatowej nr. 1453 S oraz innymi będącymi na trasie biegu!

Przepisy sędziowania obowiązujące podczas wydarzenia
pn. I Mistrzostwa Polski
w Górskim Maratonie Nordic Walking 2015

wg Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking


1.    Na trasie będą rozmieszczeni sędziowie (w tym Sędzia Główny), którzy będą egzekwować Prawidłową Technikę Nordic Walking wśród wszystkich zawodników uczestniczących w marszu.

2.    Prawidłowa Technika Nordic Walking i egzekwowane podczas marszu elementy:

a)    Płaski, stosunkowo długi krok
b)    Odpowiednie: miejsce i kąt wbicia kija w podłoże
c)    Koordynacja krzyżowa
d)    Odpowiedni ruch kończyny górnej
e)    Bieg nie jest dozwolony (podczas marszu nie występuje tzw. „faza lotu“)

Uwaga! Organizator przewidział funkcjonowanie Specjalnej Strefy Nordic Walking 30 minut przed planowanym startem, gdzie Uczestnicy marszu będą mieli możliwość skorzystania z fachowych porad Licencjonowanych Instruktorów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w ramach projektu pn. I o to chodzi!!! współfinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Specjalna Strefa Nordic Walking będzie umiejscowiona w okolicy bramy START – META.

Zawodnicy startujący w rywalizacji nordic walking powinni posiadać prawidłowe i profesjonalne kije do nordic walking.

3.    Sędziowie będą egzekwować Prawidłową Technikę Nordic Walking słownie oraz poprzez stosowanie odpowiednich znaczników na trasie:

a)    Znacznik żółty – ostrzeżenie, które skutkuje 2 minuty kary (dodatkowy, doliczany czas)
b)    Znacznik czerwony – dyskwalifikacja, które skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika na liście wyników

Znaczniki będą pokazywane zawodnikom na trasie podczas marszu. Sędziowie mają obowiązek nanoszenia informacji o ostrzeżeniu/dyskwalifikacji zawodników na specjalnej tablicy umiejscowionej przy bramie START – META najpóźniej 15 minut po zakończeniu przez danego zawodnika marszu. Zawodnik jest zobowiązany jest do tego, by znać swój numer startowy , a także do sprawdzenia tablicy informacyjnej, na której umieszczane są ostrzeżenia/dyskwalifikacje (podany będzie numer startowy) najpóźniej 15 minut po dotarciu zawodnika do linii mety.

4.    Komisja odwoławcza, złożona z 3 osób, będzie pracowała 30 minut po obublikowaniu przez Organizatora nieoficjalnych wyników rywalizacji nordic walking. Zawodnicy, którzy nie zgadzają się z otrzymaniem ostrzeżeń/dyskwalifikacji mogą wnieść pisemny protest do Komisji odwoławczej (kaucja = 200 zł), który zostanie niezwłocznie roztrzygnięty przez w/w Komisję odwoławczą.

5.    Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu z prawidłowymi kijami do nordic walking.

6.    W sprawach nieokreślonych w w/w Przepisach sędziowania, wszelkie wnioski pisemne / ustne należy kierować do Sędziego Głównego. Sędzia Główny zostanie wyłoniony i przedstawiony wszystkim zawodnikom przed startem, w dniu zawodów.

Komisja Sędziów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking,
dn. 15.10.2015 r. www.psnw.pl